1908. Es funda l’Associació Catalana de Beneficiència

L’agost de 1908 La Reixa queda dissolta, i deixa pas a

La onada repressiva que havia declarat il·legal i que havia portat a la presó al president i al secretari de La Reixa, donarà pas l’agost de 1908 a l’Associació Catalana de Beneficència.

En l’acta del 22 d’agost de 1908, es constitueix la nova entitat, a l’estatge particular de Vicenç Albert Ballester, al número 262 del carrer Diputació de Barcelona, essent-ne el president de la comissió organitzadora Carles Zanni, i els seus secretaris Manuel Pagès i Maties Gené, confirmaren la proposta d’adhesió a la Unió Catalanista, i acabaren proclamant Ballester com a president, Carles Zanni com a vicepresident i Manuel Pagès com a secretari.

L’objectiu de l’entitat era « socórrer a empresonats catalans i, en cas d’ésser possible i necessari, a llurs famílies; demès podia fer extensiu els seus socors a tot accident que relacionen amb l’esperit d’aqueixa Associació pesi a qualsevol català ».

Un article publicat per Ballester als volts de l’11 de setembre de 1908 a el Poble Català, farà que malgrat l’aprovació legal dels estatuts, aquesta primera aparició pública de la nova entitat provocarà la immediata denúncia judicial contra els tres signants del manifest. Per tal d’alliberar-se del processament hagueren de pagar dues mil pessetes. Ballester va assumir integrament de responsabilitat del manifest, negant-se a rebre cap indult per aquest presumpte delicte.

L’Associació Catalana de Beneficència rebrà aportacions dels catalans de l’Havana, mostra de la connexió dels grups separatistes de l’interior i dels nuclis residents a Amèrica.