1918. El Comitè Pro Catalunya

A partir de l’agost de 1918, Vicenç Albert Ballester, editarà uns fullets editats en diferents llengües, anglès, francès i català, coordinant-se amb la feina que feia en Doctor Solé i Plà amb els seus voluntaris.

La idea d’aquesta propaganda, era que una vegada acabada la Guerra, a través d’una campanya informativa amb escrits i fulletons, es posi de manifest entre les potències aliades, el camí que volien seguir els catalans.

El 14 d’agost apareix un full volant de dues cares, amb senyera quadribarrada i fotografia del president dels Estats Units, encapçalat per « Facsímil del missatge que els nacionalistes catalans han endreçat al capitost de la democràcia del segle XX Mr.Wilson » , en el missatge adreçat en català i anglès, deixa clar « l’admiració nascuda quant noblement llibertàreu l’avui República de Cuba » i recorda « la brega de la nostra Catalunya per a obtenir una autonomia superior »

1918---FACSIMIL-DEL-MISSATGE-DELS-NACIONALISTES-CATALANS-A-WILSON1 - INT
Arxiu Albert Roqué i Figuls

 

L’11 de setembre de 1918 els col·laboradors de Ballester, feren córrer més fulls volants en anglès, francès i català, amb el títol genèric de La paraula de Catalunya. En els documents en anglès i francès ja s’usava la bandera estelada, i hi apareixia també la bandera nord-americana. Serà repartit també el 29 de setembre, a la sortida d’un homenatge a Prat de la Riba.

1918---FOLLETO-CPC-SENCER-ANGLÈS-INT2.jpg
1918.Full en anglès editat pel Comitè Pro Catalunya.Arxiu Memòria Nacional

 

Tota mena d’articles relacionats amb la propaganda de la causa catalana, apareixeran al Som, l’Intransigent, i El Poble, on signats o no sempre seran escrits de la mà de Ballester i del seu entorn.

El 18 de gener de 1919, arran de la convocatòria en el saló de Conferències de Versalles de la primera reunió e delegacions de les potències aliades per discutir els acords de pau, el Comitè Pro Catalunya organitzarà una campanya de « cablegrames de tot el món » adreçats als Caps d’Estats dels pobles aliats.

Tot i les traves per adreçar-se als caps dels estats, s’adreça el mateix any un document « adressed to the right Hon. Mr. W.Wilson, president of the Republic of the Unites States of America, who freed Cuba and the Philippine Islands... », signat pels voluntaris catalans a l’exèrcit francès.

Es farà arribar als caps d’estat de la República francesa, al cap d’Estat d’Anglaterra, i d’Itàlia, diversos missatges parlant del plet català. Serà un d’aquests documents escrit en francès, i lliurat el març de 1919 on es demana la independència de Catalunya, signat com a Comitè Pro Catalunya.

Per a tal de finançar totes aquestes campanyes, s’editen uns segells amb l’estelada i el text « Societat de les Nacions – 1919. Catalunya Lliure ».

1918-Comitè-Pro-Catalunya-carta-almirall-anglès-2---int
1918.Carta adreçada pel Comitè Pro Catalunya a un almirall de l’exèrcit anglès ancorat a Barcelona. En un extrem hi ha enganxada una bandera estelada