1925. Comitè d’acció de la lliure Aliança

Més enllà de l’àmbit estrictament peninsular d’aquest pacte, “l’Avi”, com explicaren els seus secretaris d’aquests anys, Josep Carner i Ramon Fabregat, somià, recuperant una idea original dels nacionalistes bascos, amb la formació d’una Lliga de Nacions Oprimides en versió revolucionaria i d’alliberament nacional, alternativa a la Societat de Nacions, que aprofitaria la crisi marroquina i el contenciós amb l’enemic comú, l’Estat espanyol, per a incloure-hi els nacionalistes del Rif i també, producte de diferents lligams establerts a l’exili, altres moviments com Canàries, Irlanda –Macià establí contacte a Paris amb Eamon de Valera–, Filipines, Egipte, Irlanda o, fins i tot, la Índia.

De seguida, la dificultat intrínseca per portar a la pràctica una proposta d’aquest abast la condemnaran a l’oblit. I abans de dissenyar, a començaments de 1925, el més creïble dels pactes de tots aquests mesos, l’èxit del qual desembocarà en la signatura de l’anomenada Lliure Aliança, Macià hauria de fracassar encara en els contactes bilaterals establerts amb Marcel·lí Domingo.

Efectivament, el 8 de gener de 1925 quedava constituït a Paris el “Comitè d’Acció de la Lliure Aliança” sota la presidència de Macià i integrat també pels nacionalistes bascos i el representant de la CNT.

En la lluita contra l‘enemic comú, l’Estat espanyol i l’enderrocament de la monarquia, “l’Avi” havia aconseguit amb certa facilitat el recolzament dels anarcosindicalistes, i, ben aviat, les tres forces originàriament signants de l’acord rebran l’adhesió d’elements liberals com Sánchez Guerra, d’alguns militars de tendència republicana, dels nacionalistes gallecs i, finalment també, dels comunistes.

Tanmateix, l’atac d’Abd el Krim al protectorat francès que afavorí l’apropament del govern de París al de Madrid dificultarà sensiblement a partir d’ara l’actuació dels exiliats i la seva llibertat de moviments. La directa intervenció francesa a la guerra del Rif, en canvi, contribuí a estrènyer les relacions de Macià amb el Partit Comunista francès immers en una campanya d’agitació en contra de la guerra.

1925---por-la-libertad-de-CAT---Un-Emprestito1-INT
Arxiu Albert Roqué i Figuls