1942-1945. Free Catalonia

Durant la guerra (1936-1939) que enfronta el feixisme espanyol contra la República, es crea a New York el Comitè d’Acció per Catalunya.

Una vegada es confirma la victòria del dictador Franco a l’estat espanyol i comença la segona guerra mundial (1939-1945), el Comitè es converteix en Free Catalonia, que farà infinitats de gestions amb el govern federal dels EUA i d’altres països d’Amèrica per donar suport a la causa Catalana, entre elles la presentació d'una apel·lació a les Nacions Unides (ONU) l’any 1945 exposant el cas Català.

1942 - freecatalonia - n1
Títol