1945. El cas català es presenta a la ONU

«L'Organització de les Nacions Unides va néixer, pràcticament, a la Conferència sobre Organització Internacional que es va reunir a San Francisco el 25 d'abril de 1945 [...] La Segona guerra mundial estava a les acaballes però durava encara [...] Els que serien els vencedors de la guerra no tenien la menor intenció de reconèixer les institucions representatives de Catalunya existents a l'exterior. Per tant quedava exclosa qualsevol participació catalana o aquella memorable Conferència que aplegava els representants de 50 estats, estesos a tots els cinc continents; que va redactar l'esborrany de la Carta de les Nacions Unides, i que fou indiscutiblement la més important de totes les conferències internacionals que fins aleshores s'havien celebrat.

1945 - CAS CATALA ONU - CNC

Però, si era impossible participar-hi, calia almenys intentar que Catalunya hi fos d'alguna manera present. Per això treballaren sense treva la Delegació als Estats Units del Consell Nacional Català, formada aleshores per J. M. Fontanals, J. Ventura Sureda, J. Carner-Ribalta i J. A. Gibernau.

Els tres primers, actuant en nom propi, com a membres de la Delegació, i en nom de gairebé totes les nombroses entitats catalanes constituïdes a Amèrica, que expressament els autoritzaren.

D’aquesta manera ''en nom del poble de Catalunya, la veu del qual es troba silenciada'', s'adreçaren als quatre estats patrocinadors de la Conferència sol·licitant de presentar i registrar l'Apel·lació a les Nacions Unides.».

1945 - FREECATALONIA - ONU - NOTA
Juny de 1945. Nota publicada la Veu Catalana de Mèxic explicant els fets