1945. Grups Nacionals de Resistència

A partir de l’estiu de 1945 apareix el que s’anomena Grups Nacionals de Resistència. Aquests GNR es dedicaven a posar banderes catalanes a diversos llocs, feien passos de fronteres i tenien contactes amb els serveis d’intel·ligència estrangers.

Alguns dels seus membres eren Josep. M. Ainaud, Jordi Gol, Pere Cuixart i Jordi Cuixart.

1945 front de la llibertat

Les seves accions més sonades van ser penjar una gran bandera catalana a la cantonada d’Aragó amb Balmes, una altre a un anunci lluminós a la Plaça Universitat i una a l’altíssima xemeneia de l’Escola Industrial, les tres a Barcelona.

L’acció més comentada, però, d’aquest grup, fou la de penjar una altre gran bandera catalana al Palau de la Música Catalana de Barcelona, davant de la mirada atònita del governador civil d’aleshores Bartolomé Barba, que havia fet unes declaracions dient “que el problema catalán no existe”. D’aquesta acció en fou, fins i tot, assabentat el cònsol de la ONU a Catalunya, ja què li feren arribar una carta explicant com havien anat els fets.

Jordi Pujol, Albert Manent, i Xavier Polo anys més tard, s’integraren a aquest grup. La seva primera acció va ser pintar, l’octubre de 1949, les frases al pati de la universitat “Catalunya per als catalans” i “Volem la universitat catalana”, més tard editarien octavetes en anglès que eren llençades al Liceu de Barcelona explicant la repressió del règim franquista.

1945 - msc