1956. Catalans a l’exterior i intent de lligar qüestió nacional catalana amb una lluita armada d’alliberament.

Després de la derrota del 1939, també hi va haver intents, per part de catalans de l’exterior, de lligar la qüestió nacional catalana amb una lluita armada d’alliberament.

Un d’aquests casos és el de José Figueras Ferrer, president de Costa Rica i fill de catalans, que durant la dècada dels anys cinquanta va oferir a persones relacionades amb quadres d’escoltes i membres de l’FNC beques perquè cursessin tota mena d’estudis a les universitats del seu país per tal de formar nous quadres,així com també i cursos de formació a l’escola de policia d’aquell país. L’oferta, finalment entrada mitjançant els germans Joan i Salvador Soler i Riber al Consell Nacional de l’Escoltisme Català, fou desestimada l’any 1956. La por dels qui formaven part d’aquest òrgan era que si aquesta proposta tirava endavant l’escoltisme podia quedar tocat i deixar sense relleu els quadres que a poc a poc s’anaven formant arreu del país.

ESCOLTISME - TON RIBAS1
Escoltes catalans. El del mig Ton Ribas.

El mateix any, segons apunta l’historiador Víctor Castells, Batista i Roca i Joan Massot estigueren al cas d’un plà per tal que joves catalans fossin acceptats a escoles militars franceses d’Aviació, Marina i Terra, tenint també el suport d’una escola de ciències polítiques.