1989. Catalunya Lliure

El projecte estratègic de front patriòtic d’una coalició anomenada Catalunya Lliure davant les eleccions europees del 15 de juny de 1989, començava agafar força, obtenint 19.586 vots, defininint-se com “l’organització de masses del Moviment Català d’Alliberament Nacional”, participant igualment a les eleccions municipals de 1991 i 1995 i a les autonòmiques de 1992 on tragué un pobre resultat, tot just superant els 5 mil vots.

1989 -Catalunya Lliure
Cartell Catalunya Lliure – 11 de setembre

A aquesta plataforma, recanvi nominal d’aquest sector a les duplicades sigles del MDT, que no comportaria, tanmateix, la desaparició del seu principal impulsor, el PSAN, hi participà inicialment també el Front Nacional de Catalunya. Però la històrica formació independentista, malgrat un certa revifalla experimentada durant els anys vuitanta, una vegada més a partir dels sectors més joves, i de la reincorporació al treball partidari el 1987 d’un antic militant com Lluís Montserrat, després del període de detenció sota l’acusació de pertànyer a ÈPOCA, no aconseguí remuntar el vol i el maig de 1990 decidia la seva definitiva dissolució per a passar a integrar-se a l’ERC.