1903. El CADCI

El punt de fusió del procés de creixement d’aquest sector i del seu desig d’enquadrar aquest tipus de treballadors arribarà el mes de març de 1903 amb la fundació del Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria. El CADCI tenia la virtut de resumir aquesta barreja de nacionalisme incipient, radicalisme poc definit i una voluntat socialista d’arrel no classista. I prova de la seva estreta relació amb la Unió Catalanista, la primera activitat organitzada per la nova entitat serà un cicle de conferències inaugurat pel doctor Martí i Julià el dia 29 d’abril de 1903 amb una dissertació sobre “l’Esdevenir del problema social”.

1934-Cadci bomabrdejat
L’any 1934 el CADCI serà bombardejat per l’exèrcit espanyol, durants els fets del 6 d’octubre, quant es proclamarà l’Estat Català

Des d’aleshores, sota el lema “Per Catalunya, llibertat; pel dependent, millora”, aquesta institució que tenia com a objectius la instrucció com a eina de promoció i formació personals, el mutualisme, l’esport i l’excursionisme, servirà de punt de referència, aixopluc, infrastructura i, en molts casos també, de pedrera del catalanisme en la seva versió més intransigent.

cadci llarg