1916. El Centre Nacionalista Català

En aquest clima d’enardiment aliadòfil, el 1916, sorgeix una publicació de molt curta durada de nom Via Fora!!! per iniciativa de Ramon Duran i Albesa, on apart d’evidenciar el miratge que en aquest sector exerceix ja la figura de Francesc Macià apareix la queixa amarga de la manca de cohesió orgànica del nacionalisme radical, el mes de juliol veu la llum una nova plataforma anomenada Centre Nacionalista Català amb la intenció una vegada més d’aplegar dins la Unió Catalanista el queda de la vitalitat de l’anterior ANC.

1916 cnc
Targetó editat per el Centre Nacionalista Català. Arxiu Albert Roqué Figuls

Una altra prova de l’aliadofília del sector catalanista més radical la podem trobar en els articles de premsa que Francesc Macià publicarà a La Publicidad, dedicats, des de la seva experiència militar, a comentar l’evolució de la guerra i la participació dels voluntaris catalans, avinentesa que aprofitarà per a defensar el dret dels pobles en general a disposar d’ells mateixos i per reclamar, en particular, la independència de Catalunya.

1918-febrer---CENTRE-NACIONALISTA-CATALÀ---INT.jpg
Febrer de 1918. Centre Nacionalista Català. Arxiu Albert Roqué Figuls

 

 

1915-VOLUNTARIS-IWW
Sopar en honor dels voluntaris catalans a la Primera Guerra Mundial