1922. Els Clubs Separatistes

Una de les primeres adhesions al nou projecte orgànic de Macià havia procedit de Cuba, on poc abans, el març de 1922, al Centre Català de l’Havana sota la direcció de Josep Pineda i Fargas i la destacada participació de Josep Conangla i Fontanilles, Claudi Mimó i Josep Murillo s’havia creat l’anomenat Club Separatista número 1.

1922 cuba - federació entitats separatistes
1922 – Federació d’Entitats Separatistes

Des de l’illa del Carib, mitjançant el jurament de fidelitat a un “decàleg del separatisme” de deu punts, l’organització s’estengué a diversos països americans fins a constituir una federació internacional de tots els clubs separatistes catalans que es pretenia també fer arribar a Catalunya.

Estatus del Centre Català de l’Havana