Els fets de maig de 1937 i la creació de la 132 Brigada Mixta

A finals del mes de maig de 1937, el Diari de Barcelona  publicava un “Manifest del Comitè Central d’Estat Català” que recollia la valoració de la formació separatista sobre els transcendentals esdeveniments ocorreguts aquell mes i anticipava els eixos principals que conformarien el seu discurs polític d’ara endavant.

 

Substituint progressivament el llenguatge classista que per la conjuntura favorable a les reivindicacions revolucionàries havia imperat en el contingut social del seu programa, Estat Català, que ha estat víctima de les etzibades dels dos principals corrents del moviment obrer, va fent seva la reivindicació de la democràcia,  més propera a la seva tradició política i que, en aquests moments, a més, davant el rumb desfavorable de la guerra i el desencís provocat pel procés revolucionari, comença a  recuperar un primer pla d’actualitat en un desesperat intent de corregir errors anteriors i de cercar el recolzament de les potències occidentals que fins ara ha mancat. Per això, no resulta estrany tampoc que a la reivindicació de democràcia s’hi afegeixi també un  lema com “Ni feixisme, ni anarquisme, ni comunisme”.

 

L’escomesa centralista que porta aparellada el control de la situació per part dels comunistes justifica la reivindicació de les institucions autonòmiques i la converteix gairebé en necessitat.

 

Una de les conseqüències del desencís del procés revolucionari i de la nova hegemonia comunista a partir dels fets de maig de 1937 serà la reestructuració de les milícies per anar cap a la creació de l’Exèrcit Popular de la República. Antoni Blàvia, l’amic lleidatà i un dels principals suports polítics de Joan Cornudella dins el partit, aprofitarà l’avinentesa per a estructurar amb el gruix de combatents d’Estat Català que provenien majoritàriament de la Columna Volant Catalana i de la Macià-Companys, la 30 Divisió, de la qual formarà part com a cap del Batalló 527 per arribar, més endavant, al comandament de la Brigada 132, principal reducte, no cal dir-ho, dels soldats de la formació nacionalista radical.

1937 desfilada 11s
11 setembre de 1937. Desfilada.

Malgrat que el partit havia perdut l’impuls de mesos anteriors per culpa sobretot del desencant pel rumb del procés revolucionari i de la guerra, i per la dispersió d’una militància incorporada en gran nombre al front, fins que hagin  d’emprendre aquest mateix camí pocs mesos més tard, amb la seva vitalitat aquests joves aportaran una nova saba a la formació nacionalista radical que, enquadrats dins l’organització estudiantil del Bloc Escolar Nacionalista (BEN), tindrà com a conseqüència la revivificació de la Federació d’Estudiants de Catalunya (FNEC).