1977. Es crea la COS

Per la seva banda, el sector que acabà controlant el PSAN oficial, donant mostra de la nova empremta radical que vol donar al partit, modifica algunes de les premisses polítiques fins aleshores desenvolupades per la formació independentista. El maig de 1977, per exemple, decideix abandonar la militància a CC.OO i, com havia succeït uns mesos abans amb el sorgiment dels Col·lectius d’Obreres en Lluita per part dels provisionals, passarà a impulsar un sindicat de classe i de base nacional catalana, veritable assignatura pendent del moviment nacionalista català, sobretot en comparació amb la reeixida experiència de sindicació nacional pròpia en els casos gallec o basc.

Organitzats autònomament a cada una de les tres regions, naixien els anomenats Col·lectius de Treballadors que portaven l’afegitó respectiu de “cap al Sindicat de Catalunya, el País Valencià o les Illes” i que mantindran una certa incidència només allà on es trobi arrelat el partit.

cos llarg