1945. Estat Català

Prèviament ja, en un ambient de fortes discrepàncies internes un acta del Consell Executiu d’Estat Català reunit a Barcelona el 21 de maig de 1945 expressava la voluntat de perpetuar amb personalitat pròpia l’existència de la vella formació de Francesc Macià de forma diferenciada de l’organització unitària de partits que entenien que era el Front Nacional i, de fet, alguns militants com Josep Planchart i Martori interpretaran que la transformació del FNC en un simple partit els deixa les mans lliures per a mirar de reconstruir les sigles de la històrica organització del moviment independentista, però, certament, el seu intent resultarà prou limitat. Tot i així, des de 1947 apareix un Butlletí d’Estat Català, de periodicitat molt irregular.

Portantveu d’Estat Català, novembre de 1945