1936. Expedicionaris d’Estat Català a Mallorca

Des de començaments d’agost de 1936, com succeïa a aquelles organitzacions polítiques més residuals que es trobaven sense poder enquadrar les seves milícies entre les que sortien cap a l’Aragó, Estat Català abocarà totes les seves energies en l’expedició dirigida a la conquesta de Mallorca que, sense negligir la importància militar intrínseca, responent a la incitació intel·lectual plantejada per Antoni Rovira i Virgili en els seus articles periodístics, tenia unes connotacions especials per a una organització nacionalista catalana, tot i el reduït abast que en aquella època aplegaven encara, com ja s’ha dit, els projectes per a un àmbit nacional que comprengués el conjunt dels Països Catalans.

1936 - ec a mallorca
Membres d’Estat Català, cap alliberar Mallorca del feixisme.

 Així, la xifra d’uns dos mil desembarcats per l’organització nacionalista radical entre els expedicionaris a l’illa sota la direcció del capità Bayo dóna bona idea dels esforços esmerçats per Estat Català en una expedició que, no obstant això, resultà un fracàs absolut, fonamentalment, com denunciava el Brusi els primers dies de setembre, per les directrius centralitzadores de la guerra que, sense tenir en compte el parer de la Generalitat, emanaven directament del Govern de Madrid.