1990. La Crida cap a la Independència

La Crida, pel seu costat, en consonància amb el seu decantament cap a posicions independentistes, tirà endavant durant 1989 la campanya sota el lema precisament de Avancem cap a la independència, autodeterminació i durant l’estiu de 1990 dugué a terme les Primeres Marxes per la Independència, sense oblidar tampoc alguna de les accions protagonitzades en contra de la monarquia com els fulls volanders editats amb la llegenda El millor rei...el rei de copes. Fora el Borbó!.

CRIDA - 11S

Però tot i l’impuls renovat que es pretén donar a aquest moviment cívic per mitjà de la XII assemblea realitzada a València i Barcelona el maig de 1989 i l’abril de 1990, la Crida tampoc podrà evitar el paper cada cop més central que comença a ocupar l’Esquerra Republicana dins aquest espai independentista i a la tardor de 1991, disconforme amb la signatura d’un protocol amb aquesta formació, el líder més destacat des de la marxa d’Àngel Colom, Carles Riera, abandonarà també aquest moviment.