1990. La societat catalana, comença a canviar de paradigme: Fòrum Universitari pel Dret d’Autodeterminació i tercera Convenció per la Independència Nacional

Igualment el 1990, com a resposta a la popularització de la reivindicació del dret d’autodeterminació que es produeix en aquest context, es poden citar algunes iniciatives com la constitució dins l’àmbit de les tres Universitats del Principat del Fòrum Universitari pel Dret d’Autodeterminació que donà a conèixer un senzill opuscle titulat L’Autodeterminació, avui i demà, i el mateix any, sota l’epígraf Catalunya independent? Anàlisi d’una enquesta sobre la identitat nacional i la voluntat d’independència dels catalans, es publicaren els resultats d’un treball sociològic que destacarà l’extensió de la voluntat independentista experimentada al Principat als darrers anys.

 

I en la mateixa línia de superació del sostre estatutari i de reviscolament de les propostes sobiranistes, a part de la celebració el febrer de 1992 de la tercera Convenció per la Independència Nacional, amb motiu del desè aniversari del referèndum de l’Estatut, es recolliren un nombre prou important de signatures al manifest Si a la Sobirania Política de Catalunya. Per un Redreçament de la Política Nacional que passà a constituir-se com a Comissió 10 Anys d’Estatut que com a resum dels treballs esmerçats va treure al carrer l’abril de 1991 diverses ponències sota la forma d’un llibre titulat Estat de la nació sense estat...després de 10 anys d’autonomies.