1901. La Reixa i L’Aplec Catalanista

Seguint la decisió presa pels detinguts a la presó, tots ells es reuneixen a l’Hotel Comtal del carrer de la Boqueria per constituir l'entitat antirepressiva La Reixa, que tindria la seu al mateix local de la Unió Catalanista, al carrer de Canuda, 14 principal. Segons els mateixos estatuts de l'entitat, els socis només en podrien formar part si havien estat represaliats per causa catalanista.

logo - la reixa

Paral·lelament, aquest mateix any 1903 moltes de les entitats que havien creat La Reixa, junt a algun altre petit grup, formaren amb un contingut polític més obert l’anomenat Aplec Catalanista. No per casualitat, aquesta entitat esdevindrà un dels principals impulsors de l’arribada del doctor Martí i Julià a la presidència de la Unió Catalanista que, implícitament i de manera bastant paternalista, consentia a aquests joves membres la utilització de la infraestructura de l’entitat suprapartidària per a la preparació de les seves arrauxades accions.