1956. L’edició del Diccionari Català-Valencià-Balear

Incapacitats per tirar endavant iniciatives de caràcter polític molt més obert, els pocs simpatitzants nacionalistes que d’alguna o altra manera se senten lligats encara, tot i que molt dèbilment, a l’estructura orgànica del Front col·laboren, per exemple, en tasques com la campanya de difusió del Diccionari Català-Valencià-Balear, decisiva igualment per ampliar durant aquests anys la consciència del marc pancatalanista, impulsada com es conegut per Joan Ballester i Canals i Joan Mateu.