1912. Més organitzacions nacionalistes: La Davantera i Som

El to de la publicació es dirigeix progressivament cap a un radicalisme creixent i a partir de 1912, superada la crisi subsegüent a la desintegració de la Solidaritat Catalana, es pot apreciar dins la Unió Catalanista una nova empenta a la proliferació d’entitats activistes. És el cas del sorgiment del Grup Catalanista “La Davantera”, format per diversos joves detinguts arran d’uns incidents amb la policia quan es manifestaven per Barcelona, o del Bloc Nacionalista Radical “Som”.

1906 - la devantera
1906 - la devantera

Però sobretot, malgrat la debilitat encara del missatge separatista i la seva incapacitat orgànica manifesta, el grup que, creat en aquesta conjuntura immediatament anterior a l’excitació produïda el 1913 pel descobriment a Sant Boi de Llobregat de la tomba de Rafael de Casanova i la campanya cap a la constitució de la Mancomunitat de Catalunya, tindrà una major transcendència posterior serà la Joventut Catalanista, de la qual formaran part molts dels joves nacionalistes radicals del moment, Daniel Cardona en primer lloc. A partir d’aquests fets i sobretot de l’esclat de la Primera Guerra Mundial es començarà a albirar el naixement del separatisme entre aquell estol de joves catalanistes.