1984. Mort Josep Antoni Villaescusa

Dintre del visible augment de les accions portades a terme per Terra Lliure la primera part de 1984 després de la reorganització posterior a la segona assemblea, el 20 de juliol es produïa la mort de Josep Antoni Villaescusa i Martín a Alzira, en esclatar-li l’artefacte que intentava col·locar a l’oficina de l’INEM.

 

La seva anterior militància al PSAN, com les posteriors detencions per part de la policia d’alguns quadres d’aquest partit com Jordi Moners o Núria Codina, entre d’altres, deixats en llibertat al cap de pocs dies, posava de manifest el ja assenyalat acostament d’aquesta formació independentista cap a l’organització armada.

 

I com escenificació d’aquest acostament l’acte al Fossar de les Moreres d’aquell any, convocat per primera vegada pel MDT, recordarà la figura del militant de Terra Lliure desaparegut i tindrà com a principal orador a Josep Guia, mentre que l’IPC quedava al marge de l’organització.

1988 - ENCAPUTXATS TLL - FOSSAR