Reus, 11 de març de 1984: MDT

L’11 de març de 1984 al Centre de Lectura de Reus es produeix l’assemblea que donà origen al Moviment de Defensa de la Terra, l’organisme unitari que havia de coordinar la lluita política de l’independentisme.

1983 pre mdt

La situació és la següent, per una banda el PSAN, després de la tercera escissió que l’any 1980 havia conduït a una part dels seus quadres i a la pràctica totalitat dels regidors electes cap a NE, refermant el lideratge del valencià Josep Guia havia radicalitzat posicions i, rebutjant ara tota participació electoral, s’apropava cap a plantejaments favorables a l’acceptació de la lluita armada.

L’IPC no serà present en aquesta 1a assemblea, degut a l’expulsió dels seus més directes militants a Catalunya Nord.

Sense abandonar un marxisme-leninisme prou ortodox, aquest procés de radicalització, que com a corol·lari portaria més de seixanta detencions de militants i simpatitzants entre els anys 1980 i 1983, facilitarà el 1981 la revisió de la Declaració Política de Principis que recollirà, entre d’altres, una nova tàctica que preveia la potenciació d’un front patriòtic, sota la direcció del partit hegemònic.

En aquest sentit, i en la línia d’un apropament evident a l’activitat armada desplegada per Terra Lliure, el PSAN veia en la formació del Moviment de Defensa de la Terra el primer pas vers la formació d’aquest front dintre el qual els Grups de Defensa de la Terra creats el 1983 pretenien constituir-ne el seu embrió.

1983-84 MDT