1977. Socors Català

Arran de les detencions, entre l’agost del 1977 i el maig del 1978 aparegueren vuit números del butlletí Socors Català i un calendari. L’organització homònima, creada el juliol d’aquell any com a grup no partidista, nasqué amb la vocació d’ajudar a tots els catalans perseguits per causa de la lluita per l’alliberament de Catalunya, amb independència de la forma de lluita practicada i de la seva ideologia.

1977 socors_catala_1977

Socors Català agrupava diversos activistes, i n’eren el nucli central Enric i Xavier Borràs, Miquel Vidal i els joves Martí Marcó, provinent de les JERC, Xavier Andreu, del PSAN-p, i d’altres provinents d’un petit grup partidari de l’acció directa anomenat GAC (Grups d’Alliberament Català). Popularitzaren el lema «Llibertat, patriotes catalans» i van fer una feina molt intensa de propaganda mitjançant la publicació de butlletins, la realització de pintades demanant la llibertat dels empresonats i l’organització d’actes de suport i de solidaritat.

1977 - BUTLLETI SC
Full editat per Socors Català