1936. Unitat de l’independentisme

Per la seva banda, el juny de 1936 resultarà un mes decisiu en el procés d’unificació de les organitzacions que reclamen l’espai separatista català.

1936 - sentència contra l'estelada
12 d’abril de 1936. Sentència contra l’ús de la bandera estelada al Centre d’Esquerra Estat Català, per part del Govern Republicà espanyol.

El PNC, que el març de 1936 havia donat un fort impuls a la seva reorganització elegint com a president del seu Consell Central a Josep Maria Xammar i secretari general a Joan Bosch, en una assemblea extraordinària celebrada el dia 13 aprovà majoritàriament l’informe favorable a la fusió llegit pel seu president, com a resultat de les converses establertes dies abans amb Josep Dencàs.

Més problemes, en canvi, presentà la integració de Nosaltres Sols! al nou projecte orgànic del conjunt del nacionalisme radical català. Per a aquesta organització, de fet, la integració representava trencar amb un dels signes d’identitat més religiosament servats pel seu màxim dirigent Daniel Cardona, el seu apoliticisme, i, alhora, amb un cert purisme amb el que, malgrat la marginalitat evident, enfocava el desenvolupament polític del separatisme.

Però fou, finalment, Manuel Blasi i la major part dels quadres que envoltaven Daniel Cardona, els qui, argumentant que la fracassada constitució del Front Patriòtic proposada per aquesta formació mesos abans arran de les eleccions de febrer passava ara per la fusió dins Estat Català, aconseguiren que l’assemblea extraordinària de Nosaltres Sols! reunida el dia 9 de juny aprovés, no sense moltes reticències, una proposició favorable a la fusió.

A l’inici d’una nova etapa, la guerra civil, de desenvolupament polític gens normalitzat en el que el nivell de l’esfera política perdia el seu protagonisme i les posicions insurreccionals semblaven recuperar un primer pla d’importància, quedaven, doncs, establertes altra vegada les bases per a la unificació que havia de conduir a l’existència d’una única organització separatista.

1936-estat-catala-cadci
Congrès d’Estat Català al CADCI.