1880. Valentí Almirall. El primer organitzador del catalanisme

Valentí Almiral

Valentí Almirall destacarà en la faceta d’organitzador, fundant el 1879 el primer diari en llengua catalana, el Diari Català; convocant el 1880 el I Congrés Catalanista; creant el 1882 la primera organització cívica nacionalista, el Centre Català; o aglutinant el primer front unitari català anticentralista el 1885 amb la redacció i presentació al rei Alfons XII del Memorial de Greuges o Memòria en defensa dels interessos morals i materials de Catalunya.

Diari Català
Memòria en defensa dels interessos morals i materials de Catalunya, conegut popularment com el “Memorial de Greuges”

I tot i el fracàs d’aquesta tasca ingent, en paraules de Rovira i Virgili perquè l’autor de Lo Catalanisme era massa catalanista per als republicans i massa republicà per als catalanistes, Almirall seria, sens dubte, com afirmaria Prat de la Riba, el precursor del que vint anys després esdevindrà apropament de la burgesia industrial catalana al camp del nacionalisme.

Prenent com a exemple de plataforma unitària l’estructura finalment no reeixida del Centre Català d’Almirall, apareixeria la Unió Catalanista.